002_9156.jpg

[漫畫]2011東京喰種トーキョーグール-RE第90~122話
 
目前配對態勢 :
 
亞門→←曉←瀧澤
才子→瓜江→六月→金木→←董香
絢都→雛實
 
貴圈好亂阿XDDDDDDD
董香提出這個問題,金木整個傻眼,整個笑翻我XDDDDDDDDDD
是說董香乳量怎麼增加了XDDDDD
不過最近都把金木畫到帥翻是怎樣XDDDDD
金木還不快上wwwwwwww
不過金木也真的很可愛好有矜持wwwwww
雖然我覺得金木好像沒有所謂對董香有喜歡的情感,而是重要的家人
可能在這邊他才知道董香喜歡自己 喔喔喔喔好療癒阿~~~~~~
前面他跟四方的對話也很搞笑wwww
董香對金木說: 回來後我有話跟你說
".....喔"(os:又是那樣嗎XDDDD)整個可以不要嗎wwww
"要求婚嗎"四方說 XDDDDD
"你給我閉嘴"
超搞笑wwww
也很喜歡他終於跟亞門對話的橋段
"我沒有心情去為我看不見的人去戰鬥,我為我眼前的人去戰鬥"喔喔喔喔帥翻天阿wwwww
 
於是有病的來了啊啊啊啊啊XDDDDDDDDDDDD
不知道會如何發展,我研究很久六月那姿勢,怎麼看起來已經捅進去了..........................OMG
不知道是不是會演變董香暴走XDDDDDDDD
前面的甜蜜感覺在幫金木立FLAG............QQQQQQQQQ
雖然他現在的身分應該了不起重傷QQQQ
甜蜜完瞬間驚悚wwww
001_24375.jpg

001_8719.jpg

011_23145.png

008_3351.png

018_26432.png

001_31058.png

018.png

001_25649.jpg

008.png

017.png

012.png

003.png

005.png

004.png

017_26656.png

010_10401.png

019_29897.png

015_18065.png

016_1855.png

001_24151.png

008_1102.png

006_21423.png

015_3393.png

002_24598.png

015_14049.png

010_7993.png

016_13115.png

011_23000.png

014_15305.png

009_27223.png

008_32248.png

012_13695.png

015_11628.png

002_9156.jpg

001_8282.jpg

018_28552.png

015_5586.png

016_1875.png

008_10781.jpg

019_21744.png

013_11404.png

016_17469.png

018_20522.png

016_4431.png

014_19056.png

009_15688.png

008_19949.png

006_6897.png

002_21049.png

001_1376.png

014_28667.png

012_14476.png

010_12188.png

009_25285.png

005_19001.png

003_24175.png

017_1379.png

016_29091.png

015_20428.png

014_15091.png

013_18042.png

012_20225.png

017_15507.png

013_2521.png

012_14003.png

011_31187.png

010_11140.png

009_3795.png

008_11724.png

007_27011.png

006_24524.png

005_21015.png

003_32592.png

012_26517.png

011_19236.png

009_30673.png

017_11764.png

013_26047.png

009_19828.png

001_6778.png

019_16388.png

018_19460.png

015_20909.png

012_5481.png

011_7579.png

009_11378.png

008_4815.png

006_7556.png

005_5209.png

004_4889.png

003_1347.png

001_22564.jpg

arrow
arrow

    犽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()